P.M.H. Bell

(f. 1930) är historiker och författare.