Per Gerhard

(1924-2011) var skådespelare och regissör och drev under många år Vasateatern tillsammans med sin far Karl Gerhard.