Pete Sinden

är en internationellt erkänd expert inom artificiell intelligens med examen från Oxford University, Univeristy of Georgia och University College London. Hans smarta datasystem används idag av ett hundratal universitet i USA. För att ta fram unika Sudokupussel för denna bok utvecklade han ett särskilt program baserat på teknik från sina intelligenta datasystem sammankopplat med spelteori och logisk programmering.