Phyllis G. Jestice

är biträdande professor i Medeltidens historia.