Rachael Matthews

är en föregångare inom den mer fantasifulla och hämningslösa formen av stickning. Hon framträder ofta i tv-program i England och arbetar framgångsrikt med att sprida sitt budskap, som är att vi måste tillåta oss att bli mer lekfulla när vi stickar, samt våga visa det vi gör för andra och vara stolta över det.