Richard Elwes

är författare samt forskar och undervisar i matematik. Han brinner för att göra ämnet lättillgängligt för alla, och håller bland annat öppna föreläsningar och medverkar i radio för att nå ut även till de som inte vanligtvis intresserar sig för matte.