Robert Musil

(1880-1942) flerbandsroman Mannen utan egenskaper brukar jämföras med Prousts och Joyces stora romaner.