Sally Lewis

är författare till ett flertal böcker och medverkar regelbundet i olika hälso- och trädningstidningar. Hon arbetar också som ”fitness”-instruktör och hälsorådgivare.