Sture Eskilsson

Sture Eskilsson är före detta ordförande för SAF, grundare av tankesmedjan Timbro och en av krafterna bakom de högervindar som blåste in i Sverige under 1980-talet.