Sune Persson

Sune Persson är docent vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg.

Han pub-licerade 1979 en avhandling om Folke Bernadottes medling i Palestina med namnet ”Media-tion and Assassination. Count Bernadotte’s Mission to Palkestine in 1948”. Förutom ett antal andra arbeten om Mellanöstern har han författat standardverket ”Palestina-konflikten.” Sune Persson är sedan 1998 en av fyra ledare för forskningsprojektet ”Sverige under det kalla kriget”.