Sverker Åström

(1915-2012), diplomat, FN-ambassadör, författare, översättare och debattör.