Täppas Fogelberg

(f. 1951), är en journalist och författare vars målande, humoristiska språk vi känner igen från radion, TV och tidningar. På Lind & Co har vi gett ut Trött, fet & 50 (2008) och kåserisamlingarna Kärlek mellan frysdisken och hundmaten (2010) och Berättelser om djur (2011).