Tarjei Vesaas

(1897-1970), var en norsk författare som skrev dikt och darmatik me är främst känd för sina romaner och noveller. Vesaas räknas som en av Norges mest betydande modernister.