Thomas de Quincey

(1785-1859), engelsk författare och intellektuell, främst känd för sin självbiografiska En engelsk opieätares bekännelser. Soldatnunnan och Om mordet som skön konst (Lind & Co 2006).