Thomas Funck

(1919-2010), var friherre, barnboksförfattare och konstnär. Hans mest kända barnboksfigurer är Kalle Stropp och Grodan Boll.