Tin Andersén Axell

Tin Andersén Axell är väl förtrogen med filmens värld. Hon har under många år arbetat som kostymtecknare i en rad tv- och filmproduktioner.