Tuomo Pietiläinen

är i dag verksam som journalist på Helsingin Sanomat. Boken, som bygger på ett mycket omfattande researcharbete, kom till under hans tid som gästprofessor i journalistik vid Tammerfors universitet och skrevs tillsammans med ett tjugotal studenter – den så kallade Grävgruppen.