Wendy Lower

är professor i historia och rådgivare till U.S. Holocaust Memorial Museum.