Will Gater

WILL GATER är författare och journalist med astronomi som specialitet. Han har medverkat i flera av Storbritanniens mest etablerade vetenskapliga tidskrifter och skrivit ett antal böcker i ämnet.