William Faulkner

(1897-1962), amerikansk författare som fick Nobelpriset i litteratur 1949. De flesta av hans romaner är starkt pessimistiska och behandlar den amerikanska söderns problem med förfallet, rasproblematiken och arvet från detamerikanska inbördeskriget.