William Shakespeare

(1564-1616), var en engelsk dramatiker, poet och skådespelare. Shakespeare anses av många vara världslitteraturens främste dramatiker genom tiderna.