Yukio Mishima

(1925–1970) var en av Japans mest produktiva och internationellt mest uppmärksammade 1900-talsförfattare. Han skrev åtskilliga romaner, noveller och skådespel, varav många översatts till svenska. Mishima var en passionerad nationalist som sörjde Japans svunna värden. År 1970 begick han självmord genom seppuku efter en misslyckad statskupp.