Journalisten Dan Josefsson Augustprisnominerad för boken Mannen som slutade ljuga

Mannen som slutade ljuga – Berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick är nominerad till 2013 års Augustpris för årets svenska fackbok.

Juryns nominering: ”Det fanns mer att avslöja kring det som har kallats århundradets rättsskandal. Systematiskt, men i en rafflande berättarstil, blottlägger Dan Josefsson kopplingarna mellan alla de personer som gjorde Sture Bergwall till seriemördaren Thomas Quick. Undan för undan skärskådas trovärdigheten hos de experter som fick Sture att frammana sina ’minnen’. Och i sin kartläggning presenterar författaren den person han anser har varit navet i hela snurren och från sin dolda position hade inflytande över dem alla.”

Mannen som slutade ljuga, som nyligen gavs ut på Lind & Co, är resultatet av ett grävjobb som Dan Josefsson inledde efter Hannes Råstams bortgång i januari 2012. Med hjälp av wallraffande och en omfattande research avslöjar Josefsson den häpnadsväckande historien om kvinnan som skapade den falska seriemördaren Thomas Quick – och om gruppen som följde henne.

För närvarande pågår domstolsförhandlingar om huruvida Sture Bergwall ska fortsättas vårdas på Säter, något som hans advokat Thomas Olsson menar vore ”en synnerligen allvarlig kränkning” av Bergwalls rättigheter. Olsson hävdar att konflikten mellan Säter och Bergwall gör att denne inte kan få en rättvis bedömning i rätten, eftersom det är Säters chefsöverläkares utlåtande som ligger till grund för beslutet. Säters ”experimentella vårdmetoder” är en del av det som kritiseras i Mannen som slutade ljuga.

Lind & Co gratulerar Dan Josefsson till en välförtjänt Augustprisnominering för en fantastisk bok!

För intervjuer och pressinformation kontakta:

Karin Wahlén/Kult PR, 0768-96 22 54 karin.wahlen@kultpr.se

För recensionsexemplar kontakta:

Jenni Brunn, 08-643 38 46 jenni@lindco.se