Recensionsexemplar

Vill du beställa recensionsexemplar kan du göra det av Jessica Parkenberg, jessica@lindco.se. Ange namn och adress, och var boken kommer att recenseras.