Utgiven: Augusti 2009

Band: Pocket

Format: 110 x 178 mm

Omfång: 128 sidor

ISBN: 978-91-86289-04-1

Allt män vet om kvinnor

Karl Mann

Det gåtfulla kvinnosläktet har länge gäckat mannens empiriska rationalitet. Men genom ett halvt sekel med teoretiskt studium, ett besök på en syjunta i Jönköping och inte mindre än två tebjudningar hemma hos moster Märta i Malung, har adjunkt Karl Mann i detta voluminösa mästerverk lyckats inkorporera mäns samlade vetskap om kvinnor. Det täcka könet, med dess nervösa och fragila natur, präglad av emotionell turbulens och körtelsvullnader, kan nu för första gången i mänsklighetens historia bemötas på ett korrekt och gentilt vis. Varje karl värd sin hatt bör ta del av denna omistliga kunskapskälla.

”Århundradets bok – adjunkt Mann bör omgående få nobelpris i såväl litteratur som fysiologi.” Dagens Trycksvärta

”Enda nackdelen med boken är att den är så omfattande, men den är väl värd alla sena kvällar och nätter.” Småstads-Posten

”Kolossalt klargörande kunnande kring kvinnlighetens konfunderande kufiskhet!” Kamrat-Kuriren