Utgiven: Juni 2021

Omslag: Emma Graves

Uppläsare: Sofia Berntsson

ISBN: 978-91-7995-052-1

Bär din skuld

Henrik Wingfors

Kommissarie Karin M Olsson får plötsligt ett telefonsamtal och får veta att en kyrkoherde hittats ihjälslagen i St Görans kyrka. Tillsammans med sina medarbetare kastas hon ut i en mordutredning med förgreningar in i slutna rum där mörka hemligheter döljs. Ska hon hinna hitta mördaren innan ett nytt offer får sätta livet till eller ska hon hela tiden vara steget efter?