Utgiven: September 2011

Översättning: Peter Landelius

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 155 x 226 mm

Omfång: ca 400 sidor

ISBN: 978-91-86597-20-7

Slutsåld

Berlin i krig

Liv och död i Hitlers huvudstad 1939–1945

Roger Moorhouse

Berlin utgjorde navet i Hitlers Tyskland. Där arrangerades de mest storslagna militärparaderna, där planerades för den framtida utopistaden Germania och där utspelade sig också den sista striden i kampen mot nazismen. Ingen annanstans framträder Tredje rikets uppgång och fall så tydligt som i Berlin.

Samtidigt som förintelsen – genom många och viktiga böcker – är väldokumenterad, vet vi väldigt lite om de umbäranden som det tyska folket fick genomlida. Hur var det att leva och bo i den nazistiska diktaturen under krigstid? Hur såg det dagliga livet i Tredje riket ut?

Berlin i krig är en målande och mångfacetterad text som gestaltar den tyska erfarenheten av andra världskriget, inte genom någon storpolitisk analys utan med hjälp av vanliga människors berättelser och vittnesmål. Mängder av tidigare opublicerade dagböcker, memoarer och intervjuer ger oss en inifrånskildring av livet i den tyska huvudstaden under kriget.

Förutom att förmedla en känsla av livet i Berlin väcker boken en rad frågor kring medlöperi och motstånd, moral och auktoritet. Frågor som går till botten med de erfarenheter som följer av krig och diktatur. Men framförallt så skildras här skräcken och grymheten, det vardagliga hjältemodet och den enskilda människans tragedi.