Utgiven: Februari 2013

Omslag: Niklas Lindblad

Översättning: Erik Nisser

Band: Kartonnage

Format: 125 x 190 mm

Omfång: 176 sidor

ISBN: 978-91-7461-136-6

E-bok: 978-91-7461-170-0

Bli fri från din rädsla med hjälp av mindfulness

Thich Nhat Hanh

Den välkände mindfulnessmästaren Thich Nhat Hanh utforskar i den här boken ursprunget till rädsla och erbjuder vägledning, råd och rutiner för att hantera den ofta skadliga närvaron av oro och obehag som kan begränsa våra liv.

I Bli fri från din rädsla med hjälp av mindfulness visar författaren oss vägen till ro, lycka och frihet genom att lära ut hur vi kan handskas med vår rädsla.

Harmoni och lugn kommer inte av att vi håller tillbaka våra känslor, man måste målmedvetet leva i ett uppmärksamt och medvetet sinnestillstånd. Endast på detta sätt kan vi identifiera smärtkällan som är upphov till vår rädsla, och avlägsna problemets rot. När vi inte hålls fast i rädslans grepp kan vi omfamna livets gåvor.