Utgiven: Februari 2012

Översättning: Carl Erik Tovås

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 135 x 210 mm

Omfång: ca 300 sidor

ISBN: 978-91-86597-24-5

Därför förlorar tyskarna i krig

Myten om Tysklands militära överlägsenhet

Kenneth Macksey

Mer än sextio år efter andra världskrigets slut anses fortfarande nazisternas trupper som de bäst utbildade och mest organiserade väpnade styrkorna under sin tid. Motsvarande gäller även den väldiga tyska armé som stod som förlorare en generation tidigare. Ledda av lysande generaler och uppbackade av toppmoderna industrier för krigsmateriel injagade dessa starka militära förband skräck i både fiendernas och sina allierades hjärtan. Så varför förlorade de?

I sin mästerliga redogörelse för den tyska krigsmaskinens misslyckanden avslöjar militärhistoriken Kenneth Macksey att Tysklands katastrofala bakslag hade mycket lite att göra med krigets slumpmässiga lotter, utan att det var det oundvikliga resultatet av landets militära struktur, ledning och historia. Tysklands stora tillgångar – inspirerade generaler och strateger, den innovativa utvecklingen av de militära styrkorna och den höga skicklighet och uthållighet som dess stridande soldater hade – underminerades av kortfristig krigspolitik, arrogans och en tendens att tro på sin egen propaganda samt på politiseringen av militära staber. Dessa brister, problematiska även under Tysklands stora segrar på 1800-talet, blev ödesdigra när de kombinerades med 1900-talets drömmar om världsherravälde.

Komplett med kartor över fälttågen, diagram över kommandostrukturen och listor över stora tyska militära ledare kombinerar Därför förlorar tyskarna i krig lysande militär och politisk analys med en varnande redogörelse för varje nation som strävar efter att behärska världen med enbart vapenmakt.