Utgiven: Maj 2005

Band: Inbunden

Omfång: 346 sidor

ISBN: 978-91--8518-312-8

Slutsåld

DC-3.an

På jakt efter sanningen

Björn Hagberg

Den svenska marinen hade sökt till och från i över femtio år, privata och statsfinansierade civila sökexpeditioner hade varit ute i flera omgångar. Men när det försvunna, nedskjutna planet till sist hittades den 16 juni 2003 skedde det i största hemlighet. Ombord på det lilla mätfartyget Triad fanns en grupp entusiaster, alla besjälade av tanken att lösa efterkrigstidens största svenska utrikespolitiska trauma. De inspirerades av piloten Anders Jallais uppfinningsrikedom och aldrig sviktande tro på möjligheten att hitta sanningen i en snårskog av förnekanden, halvsanningar och lögner. Deras tålamod, uthållighet och professionalism kröntes till sist med framgång. ”DC-3:an – På jakt efter sanningen” tar läsaren genom hela det dramatiska händelseförloppet där övermod, misslyckanden och falska förhoppningar följer sökgruppen under flera år. Man lär känna individerna bakom den i dubbel bemärkelse historiska bragden: projektledaren Anders Jallai, sökledaren Ola Oskarsson och organisatören Carl Douglas. Under arbetets påfrestningar växer först motsättningarna i gruppen, för att sedan övergå i den speciella laganda som till sist gör det möjligt att nå målet. I boken finns spännande, dramatiserade och lättillgängliga rekonstruktioner av händelser före, under och efter nedskjutningen av DC-3:an, för första gången baserade på hela den nu tillgängliga dokumentationen.