Utgiven: Mars 2002

Band: Kartonnage

Omfång: 232 sidor

ISBN: 978-91-7054-963-2

Slutsåld

Den fantastiska matematiken

Kristin Dahl

Matematik är roligt, spännande och användbart! Matematik är den viktigaste och nyttigaste av alla vetenskaper. Matematik är svårt, teoretiskt, abstrakt … och nödvändigt.

Den fantastiska matematiken berättar om matematikens idéer och betydelse; om rena fantasiprodukter och intellektuella spel med inslag av lekfullhet och intuition – som ofta visar sig stämma överens med naturen!

Den fantastiska matematiken berättar om pågående forskning och färska forskningsresultat mot bakgrund av matematikens 6 000-åriga historia.

Den fantastiska matematiken, som bland annat bygger på intervjuer med svenska forskare och matematiker, vill minska avståndet mellan matematiker och lekmän. Några av de stora matematikerna presenteras i miniporträtt.

Den fantastiska matematiken är skriven på ett enkelt och klart språk. Det är en bok för en intresserad och nyfiken allmänhet, men också för lärare att hämta inspiration ur, för gymnasister och studenter att bredvidläsa i och för kulturhistoriskt intresserade att lära matematikens historia från.