Utgiven: Januari 2010

Förord/efterord: Agneta Pleijel

Översättning: Hans Rignell

Band: Kartonnage

Format: 135 x 195 mm

Omfång: 246 sidor

ISBN: 978-91-85801-78-7

Den sårade kvinnligheten

Linda Schierse Leonard

Varför har kvinnor så ofta dåligt självförtroende? Den frågan ställer sig Agneta Pleijel i sitt förord till denna bok om kvinnors sårbarhet, som blivit en klassiker och översatts till flera språk.

Linda Shierse Leonard utforskar de psykologiska konflikter som finns hos kvinnor som haft ett problemfyllt förhållande till sin far när de var små. Med hjälp av exempel ur sina patienters drömmar och ur sagor och myter visar författaren den fascinerande väv av känslor som spinns mellan far och dotter. Här finns oändligt mycket kärlek och förväntningar men också besvikelser och förtvivlan.

Dockflickan, glasflickan, martyren, amasonen, den högtflygande, den missanpassade och superstjärnan har alla skapat sin självbild i relationen till pappan. Först när de som vuxna blir medvetna om vilken roll deras fäder har spelat i deras liv, kan de se och förstå varför relationen till fadern varit så svår. Då kan såren från uppväxttiden läkas och kvinnorna kan gå vidare i sin egen utveckling.

Jag önskar boken läsare som vill tänka fritt och är angelägna om att förstå sig själva. De nedärvda och negativa bilderna av det kvinnliga måste fortsatt utmanas. Det är ett stort arbete att göra sig fri från tusenåriga projektioner. Särskilt gillar jag Schierse Leonards hopp att kvinnor ska berätta om sina liv. Det är också vad som skett sedan boken först kom ut i början av 1980-talet: världen har sett en explosion av kvinnors litterära berättande.

Ur Agneta Pleijels förord