Utgiven: Januari 2010

Band: Kartonnage

Format: 135 x 180 mm

Omfång: 117 sidor

ISBN: 978-91-85801-89-3

Det bästa som sagts om kärlek

Kaj Attorps (red)

”Kärleken är vårt livs största glädje och vårt livs största sorg. Den är livet”, säger ett franskt ordspråk.

Att beskriva kärlek i ord är inte alltid så lätt, men alla de känslor den framkallar är en stor inspirationskälla. Sålunda är kärleken också det vanligaste temat i alla de stora och publikknipande konstarterna. Som Hjalmar Söderberg uttrycker det: ”All konst, all dikt, all musik har druckit ur den […] Men den källan heter inte kärleken, utan den heter drömmen om kärlek.”

Denna antologi samlar de uttryck som uppkommit ur dessa känslor och drömmar och erbjuder det bästa som sagts om kärlek.

Kärleken är kärlekens belöning. John Dryden

Älska inte en flicka för att hon är ung och lämna henne inte för att hon är gammal. Ryskt ordspråk

Man skall inte vara ensam. Och man skall inte vara många. Man skall vara två. Hjalmar Söderberg

Min kärlek till dig är enkel, rak och sann. Det är bara jag själv som krånglar ibland. Caroline Wekell

Kärlek ger oss på ett ögonblick vad vi knappast kan uppnå genom år av slit. Johann Wolfgang Goethe