Utgiven: April 2017

Band: Kartonnage

Format: 110 x 185 mm

Omfång: 112 sidor

ISBN: 978-91-86289-09-6

Det passar sig inte

Georg Lundström (Red.)

Att använda rätt bestick vid middagsbjudningen, ej snyta sig i bordsduken och skriva tackkort till värdinnan tillhör givetvis det självklara i sällskapslivet.

Dock är det lätt att i dagens hektiska samhälle känna sig en smula förbryllad över alla de små finesser som krävs för att möta varje situation på ett korrekt och belevat vis.

Men lugn, i denna eminenta lilla publikation finns all hjälp man kan tänkas behöva. Undvik varje fara, felsteg och fälla med klassikern Det passar sig inte.

Det passar sig inte, att låta hatten luta för starkt framåt, ännu mindre bakåt, och aldra minst åt ena sidan. I alla dessa fall förlorar man något af gentlemannamessigt yttre och vinner blott ett äfventyraraktigt.

Det passar sig inte, ens för betjenter och gamla mamseller, att titta genom nyckelhål.

Det passar sig inte, att luta på tallricken, blåsa på maten eller äta under slörpningar eller andra naturljud.

Det passar sig inte, att skrifva bref på dåligt papper – och på linieradt dito, anser äfven mången.

Det passar sig inte, hvarken att ligga eller promenera i andra rum, än i sina egna, dertill afsedda, t. ex. sängkammaren.

Det passar sig inte, att hvifta med näsduk åt alla ångbåtar – simpelt, simpelt mer än borgerligt!

Det passar sig inte är fritt bearbetad för svenska förhållanden efter flera engelska, tyska och franska källskrifter. Boken utkom för första gången i nådens år 1886 och har sedan dess trycks om i flera upplagor för nya, kunskapstörstande generationer. På senare tid då allsköns kiosklitteratur dominerat topplistorna har dock boken länge saknats i handeln. Kängurus utgåva anno 2010 fyller därmed ett nästan femtioårigt tomrum – äntligen!