Utgiven: Juli 2010

Översättning: Hanz F. Lindström

Band: Pocket

Format: 110 x 178 mm

Omfång: ca 160 sidor

ISBN: 978-91-85183-94-4

Det svarta gardet

Leo Kessler (pseud.)

Kuno von Dodenburg värvas redan som sjuttonåring till Berlins Reitersturm, en frivillig kavallerienhet inom SS. Efter tjänstgöring vid såväl Adolf Hitlers livregemente och som officersaspirant vid SS-kadettskolan i Bad Tölz, överförs han till Himmlers stab med utmärkta vitsord.

Under inflytande av SS-generalmajoren Gottlieb Berger, Himmlers främste rådgivare, inspireras den unge von Dodenburg till att bli en ny soldattyp; en blandning av jägare, krypskytt och atlet – grunden för en topptrimmad, rörlig elitarmé.

von Dodenburg placeras i SS-stormdivision Wotan, ledd av general Geier. Divisionen blir skickad till västfronten, men får inte veta vilka uppdrag de kommer att bli tilldelade, bara att de har tre månader på sig att förbereda sig inför dem.

Det är den kallaste vintern i mannaminne och de påfrestningar som övningarna utsätter mannarna för är nästintill outhärdliga, men värst av allt är väntan. Strax före midnatt den 19 maj 1940 rullar bandvagnarna för sista gången ut ur kasernen – Det svarta gardet är på väg ut i kriget.

Det här är första boken i en serie där vi får följa den unge officeren Kuno von Dodenburgs karriär i SS, Hitlers elitstyrkor, som också kallades Det svarta gardet.