Utgiven: September 2013

Omslag: Gunnar Palmgren

Översättning: Peter Landelius

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 135 x 210 mm

Omfång: ca 150 sidor

ISBN: 978-91-7461-193-9

Dödens landskap

Reflektioner kring minnen och fantasi

Otto Dov Kulka

Otto Dov Kulka sändes som barn till Theresienstadt och Auschwitz. Han levde med sin familj i en särskild uppvisningsgrupp som tilläts vissa privilegier och ett litet mått av frihet. Uppvisningsgrupper var lägerledningarnas sätt att klara de kontroller som utfördes av Röda Korset. Men efter sex månader skickades Kulkas grupp, liksom andra av dess slag, till gaskamrarna. Själv klarade han sig av en slump, men har under livet brottats med frågor kring överlevnadens villkor i dödens absoluta närhet.

Den kände historikern Kulka har ägnat stora delar av sin akademiska karriär åt att studera nazismen och Förintelsen. I sin forskning har han ställt höga krav på objektivitet, och tvingats bortse från sina ångestladdade minnesbilder från lägertiden. När Kulka nu låter egna känslor, drömmar och fantasier träda fram i Dödens landskap blir boken ett särpräglat vittnesmål från en person om en förfärande värld, samtidigt som han nalkas ämnet med forskarens distans.

”En poetisk och enastående bok som i sina gripande återblickar förmedlar skräcken i dödslägret. Ett av de mest anmärkningsvärda vittnesbörd om omänsklighet som jag har mött.” Ian Kershaw

”Detta är en mästerlik historikers verk – ironisk, sökande, närvarande i det förflutna och med förmågan att binda samman det enskilda med det kosmiska. Hans minne tjänar den historiska förståelsen.” Thomas Laqueur, Guardian

”Det här är en fantastisk bok: läs den. Och var tacksam – dess utgivning är i varje tänkbart avseende ett mirakel.” Bryan Appleyard, Sunday Times

”Fångar lägrens förfärliga absurditet […] Djupt skakande men ändå givande läsning, och det liknar inte någon annan Förintelsebiografi jag har läst.” Keith Lowe, The Daily Telegraph