Utgiven: Juli 2010

Översättning: Hanz F. Lindström

Band: Pocket

Format: 110 x 178 mm

Omfång: ca 160 sidor

ISBN: 978-91-85183-95-1

Dödskalledivisionen

Leo Kessler (pseud.)

Kuno von Dodenburg värvas redan som sjuttonåring till Berlins Reitersturm, en frivillig kavallerienhet inom SS. Efter tjänstgöring vid såväl Adolf Hitlers livregemente och som officersaspirant vid SS-kadettskolan i Bad Tölz, överförs han till Himmlers stab med utmärkta vitsord.

Under inflytande av SS-generalmajoren Gottlieb Berger, Himmlers främste rådgivare, inspireras den unge von Dodenburg till att bli en ny soldattyp; en blandning av jägare, krypskytt och atlet – grunden för en topptrimmad, rörlig elitarmé.

Denna gång skickas Europas tuffaste enhet, SS-stormdivision Wotan, på ett till synes omöjligt uppdrag gentemot den sovjetiska arméns elitsoldater. Deras uppgift blir att säkerhetsställa invasionen av Ryssland och bereda väg för Operation Barbarossa. von Dodenburg har blivit befordrad till kapten och utsätts för hårda prövningar när divisionen går in i fiendeland.

Det här är andra boken i serien där vi får följa Kuno von Dodenburgs uppdrag i SS-stormdivision Wotan. Med honom finns också den skoningslösa generalen Geier och den cyniske sergeanten Schulze, som börjar tappa tron på nationalsocialismen.