Utgiven: Mars 2006

Band: Inbunden

Omfång: ca 270 sidor

ISBN: 978-91-8518-324-1

Slutsåld

En av oss?

Mats Wiklund

I En av oss? berättar Fredrik Reinfeldt själv öppet för journalisten Mats Wiklund om sin uppväxt, familj och politiska karriär, om hur han sattes ut i kylan av Carl Bildt och om hur förnyelsen av moderaterna gick till.

Under Fredrik Reinfeldt har Moderata samlingspartiet genomgått den kanske snabbaste och mest dramatiska omvandlingen i svensk politisk historia. Bara några år efter sitt katastrofala riksdagsval 2002 seglar partiet i stark medvind. En stor del av framgången beror på den nye partiledaren Fredrik Reinfeldt som i årets val kan bli Sveriges näste statsminister. Hur kunde det bli så? Och vem är denne person – egentligen? Läsaren får insyn i såväl det politiska livet som det privata och en personlig bild skapas av en person som visserligen alla känner igen men i själva verket vet mycket lite om. Fredrik Reinfeldt får emellertid inte stå oemotsagd. Såväl vänner som motståndare, journalister och statsvetare kommer till tals och breddar bilden av denne nye, svenske politiker.