Utgiven: Augusti 2014

Omslag: Emma Graves/Studio E

Översättning: Peter Landelius

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 117 x 185 mm

Omfång: 121 sidor

ISBN: 978-91-7461-255-4

En enkel till Paris

Elena Balzamo

Två teman flätas samman i denna berättelse, vars författare är född och uppväxt i Sovjetryssland.

Det ena är rädslan. Den genomsyrar livet under tre generationer. Farmor blir stämplad som ”folkets fiende” – fängelse och förvisning avlöser varandra. Far växer upp som son till ”folkets fiende”, men lyckas trots allt bli en framstående vetenskapsman. Även han lever med en djuprotad rädsla och kommer så småningom till insikt om regimens sanna karaktär. Författarens egen till synes lyckliga uppväxt i Moskva är långt ifrån bekymmersfri: det politiska systemets oerhörda tryck känns överallt, det alstrar rädslan – men även begäret att veta mer, att förstå 

Berättelsens andra tema är språket. Farmoderns tidiga kosmopolitiska erfarenhet, följd av regimens påtvungna enspråkighet, ger upphov till sondotterns alltmer växande språkintresse. Att läsa förbjudna böcker, komma i kontakt med andra människor och förstå vad som finns på andra sidan järnridån är lockande. Helt nya, oanade världar öppnar sig. Sakta följer författaren den stig som så småningom leder till studier av nordiska språk och litteratur. Det som började som flykt från den hopplösa verkligheten förvandlar sig till en livsuppgift.