Utgiven: Mars 2009

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 160 x 230 mm

Omfång: ca 250 sidor

ISBN: 978-91-85183-62-3

Pocket: 978-91-88243-19-5

En kunglig tragedi

En biografi om Gustav IV Adolf

Mats Wickman

Av svenska kungar har få gått ett så tragiskt och okänt öde till mötes som Gustav IV Adolf. Hans liv bildar en närmast osannolik händelsekedja, fylld av kontraster och dramatik.

Den stora vändpunkten kom med avsättningen den 13 mars 1809. Kuppen var oblodig och har därför kallats för en ”operettkupp”. Men det är inte bara avsättningen som är operettliknande. Hela hans liv skulle kunna utgöra den bärande handlingen i en operett eller kanske snarare en opera. Från hans besynnerliga och hårda uppfostran som kronprins till att han bruten till kropp och själ irrade omkring på kontinenten, allt medan ungarna skrek ”Schwedenkönig” efter honom och försökte pricka hans höga, otidsenliga hatt med snöbollar. De sista månaderna av sitt liv tillbringade den forne kungen sjuk och alkoholiserad på ett litet värdshus i Schweiz där han tog in under namnet överste Gustafsson. Slutet blir allt annat än glättigt. Det är just dramatiken och kontrasten till hans tidigare kungliga tillvaro som utgjort drivkraften för Mats Wickman att måla upp detta porträtt av Gustav IV Adolf.

Länge var Gustav IV Adolf förpassad till historiens glömska. Först under 1900-talet började historiker intressera sig för honom, men det har hitintills nästan alltid bara skett sporadiskt. En kunglig tragedi är den första heltäckande biografin som ges ut på över 60 år. Här citeras också ur hans egna – och så gott som okända – memoarer, vilka ger en unik inblick i kungens tankevärld.