Utgiven: Augusti 2020

Omslag: Niklas Lindblad

Band: Inbunden

Omfång: ca 300 sidor

ISBN: 978-91-7861-643-5

Finlands historia

Henrik Meinander

Finlands utveckling från en hednisk stamkultur och ett fattigt land i utkanten av Europa till ett av världens ledande inom it är hisnande. Över ett halvt millennium var landet en del av det svenska riket, drygt hundra år ett ryskt storfurstendöme, därefter kom självständigheten och EU-medlemskapet.

Historikern Henrik Meinander placerar genomgående Finland i en internationell kontext, som en del av Europa och världen. Han lyfter även fram de nationella språken, teknologiska innovationerna och geopolitikens roll för nationens utveckling.

Den idag ofta förbisedda svenska tiden ägnas mycket uppmärksamhet i boken. Här beskrivs ett Finland som uppkom inom och parallellt med det svenska riket.