Utgiven: Augusti 2014

Översättning: John-Henri Holmberg

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 155 x 226 mm

Omfång: ca 400 sidor

ISBN: 978-91-86597-72-6

Finlands val 1941–1944

Samarbetet med Hitler-Tyskland

Henrik O. Lunde

Finlands val 1941–1944 skildrar det så kallade fortsättningskriget, den säregna koalitionen mellan Tyskland och Finland under andra världskriget som hittills uppmärksammats i långt mindre grad än finska vinterkriget. Medan vinterkriget kunde betraktas som en ädel Davids kamp mot en totalitär Goliat så är tiden då Finland och Tyskland genomförde gemensamma militära operationer något som många finländare helst vill glömma.

Ländernas målsättningar med det oheliga allianskriget varken diskuterades eller samordnades, inga ordentliga fälttågsplaner upprättades, styrkornas omfattning var otillräcklig, befälsstrukturen med flertaliga högkvarter i grunden osund. Och på grund av koalitionen valde Hitler tre anfallsriktningar mot Sovjetunionen, i stället för de två som angivits i en tidigare plan från det tyska överkommandot.

Den finska krigsskådeplatsen blev en återvändsgränd för tyskarna. Deras starkaste och bästa armé var både operativt och geografiskt inspärrad i mellersta och norra Finland och förmådde knappt bidra till krigsansträngningarna.

Finländarna förlorade allt de tidigare vunnit och slöt snabbt en separat vapenvila. Därmed tvingades de tyska styrkorna helt lämna den nordligaste krigsskådeplatsen och slå sig fram genom såväl finska som sovjetiska styrkor under försöket att återvända till det primära kriget. Tyskarna och finländarna hade gemensamt förlorat 291 000 man, men för Sovjetunionen var dödstalet nästan tre gånger så stort.