Utgiven: Augusti 2007

Band: Pocket

Format: 110 x 178 mm

Omfång: 352 sidor

ISBN: 978-91-85183-49-4

Förflerade lingonben

Samlade texter av Povel Ramel

Povel Ramel

Povel Ramel har kallats artist, revyförfattare, någon gång kompositör, aldrig poet och ganska ofta genial. Han är också något så sällsynt som en rolig humorist.

”Skämtar man med hjälp av rim tycks det vara lättare att bli utnämnd till geni än till poet.

Nå, huvudsaken är ju inte vad Povel Ramel kallades utan att han finns, att det otroliga har hänt att en konstnär av hans lätta sinne har råkat födas och finna växtkraft just i det tungsinta Sverige …”.

Så skrev Göran Palm i förordet när Lingonben först kom ut 1978. Det är Povel Ramels egen samling av texter och poesi, som i denna utökade upplaga på ramelskt manér fått namnet Förflerade lingonben.