Utgiven: Juli 2013

Omslag: Eva Andreasson

Översättning: Lena Kamhed och Arne Norlin

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 170 x 200 mm

Omfång: 208 sidor

ISBN: 978-91-7461-151-9

Fysik

Vad som är värt att veta

Joanne Baker

Vem var Schrödinger och varför har hans katt blivit så berömd? Hur är det med Newtons gravitationslag, gäller den fortfarande eller har Einsteins relativitet tagit över? Var det förresten sant att Newton förstod hur gravitationen fungerande när han fick ett äpple i huvudet?

Kaosteori, Rutherfords atom, svarta hål, Higgspartikeln och mycket, mycket mer förklaras här i 50 kortfattade och tydliga essäer. Här redogörs för fysikens lagar och begrepp – gamla, nya, teoretiska och praktiska – som hjälper oss att förstå vår omvärld, vad som händer i den och hur den blev till.

I Fysik – Vad som är värt att veta kan du bland annat läsa om termodynamik, antimateria, strängteori och big bang. Bilder, diagram, tidslinjer och korta biografier över vetenskapsmän och forskare som gjort de största upptäckterna gör boken än mer användbar och tillgänglig.

Fysik har sällan varit så spännande!