Utgiven: April 2017

Omslag: Niklas Lindblad

Uppläsare: Dan Bratt

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 145 x 213 mm

Omfång: ca 300 sidor

ISBN: 978-91-7461-882-2

Pocket: 978-91-7779-143-0

Ljudbok: 978-91-7903-102-2

Gustaf Mannerheim

Aristokrat i vadmal

Henrik Meinander

Gustaf Mannerheim (1867–1951) är den mest uppburna men också den mest omstridda personen i Finlands 1900-talshistoria. Varför är det så?

Mannerheims långa och mångskiftande liv gestaltas här mot den tid och de sammanhang han levde i. Hans privilegierade bakgrund och officerskarriär i Ryssland formade honom och hans europeiska och globala perspektiv på Finland. Detta synsätt präglade hans agerande i den centrala roll han hade i finsk säkerhetspolitik under ödesåren 1917–1919 och 1931– 1946.

Som offentlig person väckte Mannerheim både beundran och antipatier. Hans privatliv kantades av större och mindre motgångar. Men hans personlighet har inte upphört att fascinera och är än idag föremål för diverse myter, anekdoter och rykten.

Denna levnadsteckning målar upp ett både empatiskt och kritiskt Mannerheimporträtt med starka konturer och färgprakt men viker inte för de smärtsamma detaljerna och de tunga skuggorna.