Utgiven: Oktober 2008

Översättning: Sune Karlsson

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 160 x 230 mm

Omfång: ca 910 sidor

ISBN: 978-91-85183-56-2

Hitler – En biografi

En biografi

Joachim Fest

Joachim Fests stora Hitlerbiografi anses av många vara det främsta som skrivits inte bara om Hitler, utan också om Tredje riket. Vad som snabbt gjorde boken till en bestseller världen över, var såväl den skarpa analysen som den stilistiska briljansen och den höga litterära kvaliteten.

Med den här boken inleddes ett nytt kapitel i Hitlerforskningen. Joachim Fest besvarar de ständigt aktuella och omdiskuterade frågorna. Vad låg bakom den oerhörda dynamiken i Hitlers framträdande? Vad var anledningen till hans häpnadsväckande framgång? Hur mycket av triumfen och undergången var hans eget verk?

Bakom Hitlers karriär låg inte bara hans demagogiska geni och suggestiva radikalitet, menar Fest; Hitler var mer ett uttryck för sin epok än en kontrast till den. Bättre än någon annan uppfångade han dess olust, dess bitterhet och framför allt den ångest, som präglade tiden. Det fästes förhoppningar vid Hitler av de desorienterade massorna men också av samhällets ledande skikt, först i Tyskland, sedan även på många håll utanför landets gränser. Därmed ifrågasätter Fest inte bara tesen om nationalsocialismen som en specifikt tysk företeelse utan också den länge förhärskande föreställningen om Hitler som en nihilismens revolutionär.

Detta är en uppdaterad utgåva försedd med ett nytt förord som Fest skrev till den tionde tyska editionen strax före sin död.