Utgiven: April 2010

Översättning: Nils Holmberg och Hans Dalén

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 155 x 226 mm

Omfång: ca 300 sidor

ISBN: 978-91-85183-84-5

Hitlers sista dagar

Hugh Trevor-Roper

I september 1945 var Hitlers öde ännu ovisst. För att få stopp på de många ryktena om att han fortfarande skulle vara vid liv fick en officer i brittiska underrättelsetjänsten, Hugh Trevor-Roper, i uppdrag att dokumentera vad som hade hänt i den så kallade Führerbunkern i Berlin före nederlaget i april 1945.

Utifrån ett stort antal intervjuer med mängder av högre och lägre nazister, inklusive materialet från Nürnbergrättegången, lyckades Trevor-Roper rekonstruera händelseförloppet dag för dag, timme för timme. Här skildras den makabra undergångsstämningen i bunkern, Hitlers alltmer debila och vansinniga uppträdanden, spökbröllopet med Eva Braun, självmordet och likbränningen.

Trots att Trevor-Ropers bok publicerades redan 1947 är den fortfarande, tack vare sitt källhistoriska värde, det viktigaste som publicerats om nazistväldets undergång. Allt som senare givits ut om den sista tiden i bunkern utgår, mer eller mindre, från det förlopp som Trevor-Roper lyckades rekonstruera. I två efterord tar författaren upp de förvånansvärt få nyheter som framkommit på senare år.

”En bok som är pålitlig i sin vetenskapliga grundlighet, briljant i sin framställning, en glädje för såväl historiker som lekmän.” A. J. P. Taylor