Utgiven: Februari 2019

Omslag: Gunnar Palmgren

Översättning: John-Henri Holmberg

Band: Kartonnage

Format: 195 x 233 mm

Omfång: 224 sidor

ISBN: 978-91-7779-719-7

Hunden

Historia, biologi och beteende

Miklósi, Ádám

Hunden är en grundlig studie över detta populära djur vars historia är tätt sammanlänkad med människans.

I boken nagelfars hundens ursprung, utveckling och biologi. Här undersöks bland annat vilka egenskaper hundar delar med vargar, hundars kognitiva förmåga, hur hundar kommunicerar, samt hur deras syn och hörsel fungerar.

Stort fokus ligger också på hundars sociala förmåga och beteende, framförallt i samspel med människan. Hundar har spelat och spelar en stor roll i människors liv, inte bara som husdjur och sällskap utan också som beskyddare och medhjälpare på olika sätt. Här beskrivs exempelvis hunden som jägare, vallhund och ledsagare.

Boken innehåller även en katalog över 32 populära hundraser, illustrerad med vackra bilder. Här beskrivs bland annat olika rasers fysiologi, anatomi, kynne och hur man bäst tar hand om dem.