Slutsåld

Ivar Kreuger

Lars-Erik Thunholm

Ivar Kreuger var en nyskapare vars karriär innefattade många epokgörande insatser; hans verksamhet som byggnadsentrepenör, skapandet av den världsomfattande tändstickstrusten och inte minst de internationella finansoperationer som fick se en världsekonomisk betydelse. Om den gåtfulla ”tändstickskungen” har mycket skrivits, men aldrig någon heltäckande biografi. Lars-Erik Thunholm, bankmannen som bland många andra uppdrag även varit styrelseordförande för Swedish Match, har gått till arkiven och kan teckna det levnadsöde som ännu sex decennier efter skottet i Paris fascinerar eftervärlden.