Utgiven: Januari 2008

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 160 x 230 mm

Omfång: ca 350 sidor

ISBN: 978-91-85801-15-2

Julius Caesar

Mannen, soldaten, tyrannen

J.F.C. Fuller

Julius Caesar har ända sedan renässansen ansetts vara en hjälte. Däremot framställs han inte med samma aktning i klassiska källor. Det råder inget tvivel om att Julius Caesar var en enastående person, men i sin biografi Julius Caesar – mannen, soldaten, tyrannen påpekar J.F.C. Fuller att han främst var enastående i sin hänsynslösa äregirighet, sin enorma våghalsighet och sitt skoningslösa tyranni. De egenskaperna gjorde honom till den härförare han var, snarare än hans militära skicklighet.

Caesar vann bländande segrar, men begick även förskräckliga misstag. Han var ständigt tvungen att ta sig ur besvärliga situationer som hade uppstått genom hans egna bristfälliga bedömningar. Det onödiga kriget i Alexandria och den till synes oförberedda erövringen av Gallien är några av de många exempel Fuller ger i boken.

Genom att berätta historien om Julius Caesar lyfter Fuller också fram ett spännande sekel ur den romerska historien. Med hjälp av kartor och diagram över Caresars fälttåg, slag och vapentillgångar ger Fuller liv åt hans krig, arméer, utrustning och metoder. Genom sitt imponerande omfång är Julius Caesar en biografi som framgångsrikt klargör hur de militära, politiska och ekonomiska aspekterna av det romerska imperiet lyckades skapa en man vars namn för oss kommit att bli synonymt med absolut makt.